1. Rekisterinpitäjä
Pomelina Oy / Pikku Helene
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Pomelina Oy:n henkilökunta, Sipoonranta 10 b 11, 01120 Västerskog, puh. 050 3103003.
3. Rekisterin nimi
Pikku Helenen asiakasrekisteri
4. Rekisterinkäyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on Pikku Helene verkkokaupan tilausten käsittely ja arkistointi. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen ja Pikku Helene -yrityksen markkinointiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä Pikku Helenen asiakaspalveluun esimerkiksi sähköpostitse osoitteeseen; info@pikkuhelene.fi.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterin tietosisältönä on yksi tai useampi seuraavista tiedoista: käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjän mahdollisesti ilmoittama etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, lähiosoite, käyttäjän mahdollisesti ilmoittamat puhelinnumerot ja käyttäjän mahdollisesti ilmoittama yritys.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilön antamat tiedot ostotapahtuman tai Pikku Helene:n www-sivuilla käynnin yhteydessä.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto
Tietoja ei luovuteta Pikku Helene-yrityksen ulkopuolelle.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalista aineistoa ei ole, vaan tiedot tallennetaan atk-järjestelmään. ATK:lle tallennettuihin tietoihin pääsevät ainoastaan rekisteriä hoitavat henkilöt, näiden lisäksi tarvittaessa myös tietojärjestelmien ylläpitäjät. Tietoja säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan. Jos asiakas haluaa poistaa tietonsa, se käy ilmoittamalla siitä Pikku Helenen asiakaspalveluun info@pikkuhelene.fi tai puhelimitse rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (kohta2).
9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Rekisteröityneellä on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12kk) toteutettuna. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti käymällä rekisterinpitäjän luona. Tarkastuspyyntö osoitetaan Rekisteristä vastaavalle henkilölle kohdassa 2. olevaan osoitteeseen.
10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
Jokaisella rekisteröityneellä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen
tiedon korjaamista. Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Korjauspyynnöt osoitetaan rekisteristä vastaavalle henkilölle.